Video production for business | SK +421 910 973 720 | CZ +420 722 270 333 | marketing@3Dproduction.cz

VIDEO MARKETING AGENCY

videotutorial_marketing

Video production

Video marketing agency

Naša spoločnosť sa špecializuje na komplexnú výrobu videí, vrátane video grafiky a audio produkcie.

Následne navrhujeme a realizujeme pre svojích klientov komplexné video marketingové kampane.

Produkty a služby vytvárame podľa požiadaviek našich klientov, aby reprezentovali ich jedinečnú identitu.

Volíme pritom citlivý a individuálny prístup ku každému z nich.

Podporujeme:

 • Bakalárska práca, Univerzita Komenského, Fakulta Manažmentu, “Videoinštruktáž ako nový trend vo vzdelávaní”
 • Diplomová práca, Univerzita Komenského, Fakulta Manažmentu, “Trendy vo video produkcii”
 • tanečnú školu Bailadora Dance Group
 • podujatie ÓDY MÓDY
 • podujatie MÓDA SPÁJA NÁRODY “La Pasarela”
 • občianske združenie “URS o.z.”
 • občianske združenie “JEEP Club Slovakia”
 • podujatie “Student Forum 21”
 • podujatie “Student Golf Cup”
 • podujatie “Letné študentské hry”
 • podujatie “Zimné študentské hry”

Video production ATELIÉR Bratislava

NAKRES_ATELIER_800px