Video production for business | HOTLINE Czech Republic: +421910973720  | marketing@3Dproduction.cz

Audioprodukce

videotutorial_audio_1

Své stálé místo má na slovenském a českém trhu překlad audio a video záznamů, překlad titulků a dabing filmů. Naše společnost vám zajistí tyto služby v profesionálním studiu. Hlasy, které si můžete vybrat z odborníků z oblasti rádií a televize, jsou u nás ustáleným standardem.

Překlad z nebo do cizího jazyka zajišťuje odborník a následně jej upravuje a dále konzultuje marketingový specialista. Odbornou korekcí textů při překladu lze zajistit vypuštění nadbytečných informací, upřesnit nebo zjednodušit odborné formulace. K překladu audio a video záznamů se musí přistupovat důsledně, aby nedošlo ke ztrátě důležitých informací nebo podstaty dialogu u dabingu.

Na cenu za překlad audio a video prezentací, dabing filmů a úpravu titulků nejvíce ovlivňuje:

  • množství mluveného slova při audio a video záznamu,
  • množství potřebných hlasů,
  • cena za dabing je několikanásobně větší než cena za titulky,