Video production for business | +420 777 636 770  | marketing@3Dproduction.cz

DIGITAL VIDEO MARKETING

videotutorial_marketing_1

(2 min. čítanie, od autora Ing.Marek.Mrváň a Lukáša Uhra, dňa 22.02.2016, aktualizované 14.08.2022)

Neexistuje lepší způsob, jak zaujmout a prezentovat produkty a služby vaší společnosti, jako
prostřednictvím marketingového videa, které vizuálně stimuluje, vzrušuje smysly, prezentuje před
zákazníkem vaše produkty a služby lépe jako váš nejzdatnější obchodník.

Využijte ve vaší organizaci efektivní marketingové video. Nabízíme vám naše zkušenosti při výrobě
video prezentace pro marketingové účely a poradíme vám, jak efektivně začlenit video do reklamního
mixu ve vaší společnosti.

Video marketing, jako nová nadčasová forma komunikace se zákazníkem, prezentuje vaši firmu jako
modernější, důvěryhodnější a pokrokovou. Nejdůležitější je, že nabízíte větší množství informací pro
zákazníky inovativnějším způsobem.

Hlavní výhodou video marketingu v porovnání s tradičním přístupem je, že dynamické video se
dokáže dostat k podstatě věci mnohem rychleji a srozumitelněji jako statická propagace a zároveň
šetří drahocenný čas vašich potenciálních zákazníků. Video marketing umožňuje efektivněji
zprostředkovat poselství nebo hlavní informaci, kterou se snažíte podat. Informaci jste schopni podat
v mnohem kratším čase a mnohem atraktivnějším způsobem.

Další výhody video marketingu si můžeme shrnout v následujících odrážkách:

  • Efektivně vynaložené náklady na výrobu informačního videa,
  • Jednoduchá šiřitelnost sdělením,
  • Schopnost efektivně a poutavě informovat,
  • Podpora PR a komunikace se zákazníkem,
  • Velká přitažlivost prostřednictvím verbální a audiovizuální komunikace,
  • Podpora vašeho image jako moderní firmy jdoucích s dobou,
  • Zvýšena úspěšnost a prodejnost produktu a služeb.