Video production for business | HOTLINE Czech Republic: +421910973720  | marketing@3Dproduction.cz

Firemní video Blog je ještě stále málo probádaná forma prezentace na internetu. Nabízí přidanou hodnotu v momentě, kdy víme, jak správně využít potenciál odevzdávání informací skrze zvukovou stopu – mluvené slovo, a současné správně dávkovat informaci i obrazem.

Nejlevnější forma firemního video Blogu je přednáška zaměstnance společnosti zaznamenaná kamerou notebooku (PC). Nejčastěji se vyskytuje na obrazovce flipchart a přednášející, který odevzdává svoje těžce nabité zkušenosti.

Nejčastější chyby ohledně video Blogu jsou neúměrně dlouhé video(nad 3 minuty) a nedostatečné kvalitní videozáznam, který znemožňuje čtení textů a grafů na flipchartu. Méně častá chyba, v podobě nedostatku mnohem závažnějšího charakteru, je nekvalitní zvukový záznam.

Většinu takto zhotovených video Blogů divák pouze poslouchá a současné pracuje na notebooku (PC). V momentě, kdy jej informace ve video Blogu zaujme, si zobrazuje cely obraz a věnuje se celkovému obsahu videa. V tomto případě rozhodne platí pořekadlo, že za málo peněz je málo muziky. Ztrácíme u diváka možnost vnímání obrazu i zvuku současné a tím jeho komplexní soustředění se na video Blog. Stále jsou segmenty trhu, kde i nejlevnější forma video Blogu je přijatelná a přínosná.

Modernější, a ne tak finančně náročné zhotovení video Blogu, je využití již existující zvukové stopy získané například v průběhu přednášky na konferenci a nebo zaznamenané na diktafon, kterou doplníme o informace grafikou.

V případě, že máte vizi využívat video Blog ve vaší společnosti, neváhejte nás kontaktovat a poradit se, jaké možnosti zpracování videa a jaký potenciál úspěchu ve vašem segmentu je možné takovýmto způsobem prezentace dosáhnout.