Video production for business | HOTLINE Czech Republic: +421910973720  | marketing@3Dproduction.cz

Postupně si shrňme důležité body při koupi domácí kamery. Shrňme naše postřehy, zkušenosti a a názory při koupi kamery. Zodpovíme si na otázky jaké parametry jsou u kamery důležité, jaké hodnoty mají a na co si mám při koupi kamery dát pozor.

NASTAVENÍ CENOVÉHO STROPU PŘI KOUPI KAMERY

Pro začátek si určíme sumu, kterou jsme ochotni při koupi kamery zaplatit. Je to důležitý parametr při porovnávání. Cena za kameru pro domácí použití se může vyšplhat od 2500,-Kč do 12500,-(17500,-)Kč.

Pozor při koupi kamery: možnost odzkoušení kamery jak vám sedí v ruce je neocenitelné plus. Ověřte si zda se vám kamera dostatečně pohodlně ovládá.

KONTROLA KOMPATIBILITY KAMERY A PC

Obeznamte se s formátem záznamu, který kamera zhotovuje. Různé vlastnosti formátů přinášejí různé omezení. Některé formáty digitálních kamer zhotovují záznam v komprimovaném formátu. Je potřeba si ověřit, zda jste schopni přehrávat a upravovat takovýto formát.

Pozor při koupi kamery: ověřte, zda je digitální kamera schopna komunikovat s vašim PC po hardwarové i softwarové stránce.

ZOOM KAMERY

Při koupi domácí kamery je třeba věnovat pozornost hodnotě ZOOM-u (optické přiblížení). Hodnota se pohybuje nejčastěji v rozsahu 8x do 22x. Platí čím vyšší je hodnota, tím lepší.

Pozor při koupi kamery: nedejte se zmást když prodejci budou prezentovat kameru čísly 32x – 990x. Jedná se obyčejně o digitální ZOOM. Prakticky jej takřka nikdy nevyužívejte, a pokud ano, tak pouze do hodnoty 64x.

VELIKOST KAMERY NENÍ ROZHODUJÍCÍ

Dnes rozhodne neplatí, že větší modely jsou lepší.

Pozor při koupi kamery: při koupi extrémně malé kamery je potřeba si odzkoušet pohodlnost mačkání tlačítek. Berte na zřetel, ze časem se tlačítka budou mačkat obtížněji a mnohdy budou mít menší citlivost.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – ANO NEBO NE

Překontrolujte si jak dlouhý záznam (kolik minut) jste schopni zaznamenat na paměťové médium při maximální kvalitě nahrávání (nebo vámi nejpoužívanější kvalitě záznamu). Baterie na kameře by měla  vydržet cca dvakrát tolik času.

Určitě doporučujeme si zakoupit nejdůležitější příslušenství – náhradní baterii a náhradní paměťové médium. Druhé v pořadí je externí nabíječka. Stativ jako příslušenství ke kameře je velmi užitečná věc, ale obejdete se i bez něj. A mějte na paměti – jsou to kilogramy navíc při přenášení.

Pozor při koupi kamery: Překontrolujte si zda kamera má měnitelnou baterii a paměťové médium.