Video production for business | HOTLINE Czech Republic: +421910973720  | marketing@3Dproduction.cz

Cenník

3d_production_video1

Ceny sa určujú na základe osobnej konzultácie, podľa požiadaviek klienta.

Cenu videa ovplyvňuje najmä:

1) Kvalita videa

Štandardným formátom na trhu sa stalo HD a Full HD rozlíšenie.

Malé spoločnosti a SZČO: ak pracujete s menším rozpočtom, zníženie kvality neprinášavýrazné šetrenie, a preto tento parameter neodporúčame meniť. Výnimka môže nastať pri zložitej post-produkcii.

Stredne veľké a veľké spoločnosti: Treba pred výrobou konzultovať a zvážiť použitie videa, čijeho marketingové nasadenie v médiách.

TIP: dôležitým faktorom zasahujúcim do kvality videa je segment, v ktorom zadávateľ pôsobía lokalita použitia videa. Každá kvalitná a skúsená video produkčná spoločnosť Vás upozorní na špecifiká trhu či na súčasný trend v danom segmente trhu.

2) Dĺžka videa

Je veľmi dôležité akceptovať, že čím je dĺžka videa kratšia, tým je jej cena vyššia. Štandardná dĺžka pre:

  • TV spot je: 10, 15, 20, 30 sek.,
  • firemné video je 00:45 až 1:45 min.,
  • inštruktážne alebo produktové video sa pohybuje v rozpätí od 1:30 až 3:00 min.,
  • video manuál je napríklad aj 5 min., lebo má svoje špecifické poslanie a z tohto dôvodu je divák ochotný ho pozerať aj podstatne dlhšie.

3) Externý dodávatelia

Malé spoločnosti a SZČO: odporúčame siahnuť po vlastných kapacitách, najmä z oblasti zamestnancov, externých partnerov a/alebo známych. Je veľmi dôležité si nechať poradiť video produkčnou spoločnosťou, nakoľko nie všetky profesie je možné nahradiť s radou amatérov.

Veľké a nadnárodné spoločnosti: nie je adekvátne nahrádzať a šetriť na profesionáloch. Ak má spoločnosť marketingového pracovníka, je výroba podstatne jednoduchšia. V prípade, že takúto osobu nemáte (alebo je to zdvojená funkcia), je potrebné upozorniť na túto skutočnosť a rátať s nutnosťou participácie na prípravnej fáze natáčania.

TIP: je alternatíva, kedy externý dodávateľ participuje na rozpočte a šetrí financie pri realizácii videa.

4) Letecké zábery

Letecké zábery sa stávajú čoraz populárnejšími. Je podstatné si však uvedomiť, že čoraz komplikovanejšia administratíva a poplatky spojené s prevádzkovaním dronov výrazne zvyšujú cenu tejto služby a záverom aj cenu videa, v ktorom sa použijú. Cena za letecké zábery sa na trhu pohybuje medzi 500 Eur až 2.500 Eur.