Video production for business | SK +421 910 973 720 | CZ +420 722 270 333 | marketing@3Dproduction.cz

Videoreklama

3d_production_video2

Video je najhorúcejšou novinkou na internete. Video reklama je zábavný, výstižný propagačný nástroj a dá sa rýchlo konzumovať. Dokáže zapojiť diváka do diania tak, ako to textový obsah nikdy nedokáže.

Video reklama je, na rozdiel od video marketingu, forma platenej propagácie, kedy je napríklad do spravodajského videa vložený reklamný spot alebo textová reklama s možnosťou prejdenia na propagované web-stránky.

Najväčší hráč v tejto oblasti je YouTube. Tento priestor pre vašu video reklamu má 2 miliardy divákov denne. Len na Slovensku je prehraných viac ako 200 miliónov videí denne.

Hlavná výhoda video reklamy je, že vo veľmi krátkom čase je možné veľmi pútavým spôsobom zdeliť obsah divákovi.

Zásady pri tvorbe video obsahu sú najmä:

 • buďte stručný
 • obsah musí byť výstižný a pútavý
 • opierajte sa o štatistiky pri tvorbe obsahu

Video reklamu môžeme teda rozdeliť na:

 • Lineárna video reklama – Inzerát je zobrazený celoplošne v okne videa bez obsahu videa
 • Nelineárna video reklama – Inzerát je zobrazený počas prehrávania obsahu videa

Formáty lineárnej video reklamy sú:

 • Pre-roll – Inzerát je prehrávaný pred obsahom videa
 • Mid-roll- Inzerát je prehrávaný počas obsahu videa
 • Post-roll- Inzerát je prehrávaný po obsahu videa

Formáty nelineárnej video reklamy sú:

 • Textový inzerát
 • Grafický inzerát
 • Interaktívna video vrstva

Reklamné formáty používané v Českej republike:

videoreklama

Zdroj: gemiusAdMonitor, apríl – september 2013. Zbierané dáta zahŕňajú kampane merané nástrojom gemiusDirectEffect a AdOcean.